مشتریان شرکت

   اداره کل  دامپزشکی جنوب کرمان 

    اداره عشایری جنوب کرمان 

 شرکت پسته صدف سبز

    شرکت آداک سازه

  شرکت فولاد کرمان 

  شرکت پخش مواد غذایی دانا

 شرکت پخش دارویی صنا

شرکت پخش مواد آرایشی و بهداشتی ایرانیان

شرکت کارمانیا گستر کویر 

   شرکت باربری جنوب شرق خاورمیانه

  شرکت ناروند کویر 

   شرکت پیمانکاری سپیده جنوب

شرکت پیمانکاری  سبز گستر کرمان